چگونگی هدایت نور در کابل های فیبر نوری

فیبر نوری از طریق انتقال نور در داخل کر شیشه فیبر نوری دیتا جا به جا می کند. اما این اطلاعات در صورت نبودن ارتباط مستقیم و در کابلی که دارای خمش است چگونه جا به جا می گردد؟ یا به طور کلی هدایت نور در کابل های فیبر نوری به چه صورت انجام می گیرد؟ در این مقاله سعی داریم به این سوالات پاسخ دهیم و در خلال بحث برخی پدیده ها همچون تضعیف، خمش و … نیز توضیح خواهیم داد.

ادامه مطلب

انواع فیبر نوری – بخش اول

دسته بندی کابل های فیبر نوری

بر اساس ویژگی های گوناگون فیبر نوری را می توان به دسته های مختلفی تقسیم نمود.

  • 1. انواع فیبر نوری بر اساس اشعه گذرنده از آنها
  • 2. انواع فیبر نوری بر اساس ساختار ماده ی تشکیل دهنده آنها
  • 3. انواع فیبر نوری بر اساس ترکیب مواد مربوط به هسته
  • 4. انواع فیبر نوری بر اساس دو ویژگی اول و سوم

ادامه مطلب

انواع فیبر نوری – بخش دوم

ساختار انواع فیبر نوری

 بخش اول

انواع فیبر نوری بر اساس ساختار ماده آنها

  1. فیبر نوری شیشه ای
  2. فیبر نوری پلاستیکی
  3. فیبر نوری سیلیکا با روکش پلاستیکی (PCS)

انواع فیبر نوری بر اساس ترکیب مواد مربوط به هسته

ادامه مطلب